Home

Welkom op de website van “Koor Nederpop”

Het koor voor Hellevoetssluis e.o.

Het koor maakt onderdeel uit van de activiteiten van Vocaal Regionaal Door het koor worden verschillende popsongs gezongen met een accent op songs van Nederlandse bodem. Denk hierbij aan songs van De Dijk, Borsato, , Krezip, Racoon, Doe Maar, Claudia de Breij. Af toe maken we een uitstapje naar een song van andere origine waardoor de variatie niet ontbreekt en het voor iedereen elke repetitie weer een muzikale belevenis is in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar kan zich aanmelden. We zingen niet met notenschrift en doen niet aan een stemtest. Hierdoor is het voor iedereen toegankelijk. Er wordt gezongen met professionele geluidsbanden (MP3 bestanden) waarvan elk koorlid per song een copy ter beschikking wordt gesteld. De arrangementen zijn doorgaans 3 tot 4 stemmig. Elk koorlid maakt zelf een keuze uit 1 partij van de ingezongen stemgroepen. Op deze wijze kan een ieder op een voor hem of haar geschikt moment thuis of onderweg oefenen. Er wordt wekelijks gerepeteerd op maandag van 20:00 uur tot 22:00 uur. Introductie: Zie kopje Media.

Locatie: 

Achterdorp 3, 3223 BA Hellevoetsluis